Hasta Hakları

Aydın Optimum Dental Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Hasta Hakları

 • Hizmetten genel olarak faydalanma:

  Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate içinde hasta ve alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

  • Bilgilendirme ve bilgi isteme:

  Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

  • Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:

  Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık  hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin hatırlatmak ve diğer sağlık çalışanların kimliklerini, görev ve unvanları öğrenmeye seçmek isteriz; ve değiştirmeye hakkı vardır.

  • Mahremiyet:

  Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

  • Reddetme, durdurma ve rıza:

  Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

  • Güvenlik:

  Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

  • Dini vecibeleri yerine getirebilme:

  Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

  • İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

  Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

  • Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

  Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi  halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

  • Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

  Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Hasta Sorumlulukları

Genel Sorumluluklar

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır

Sosyal Güvenlik Durumu

 • Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında   bildirmek durumundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 • Hasta; Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıktan, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçlan ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

Merkez Kurallarına Uyma

 • Hasta; Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 • Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
 • Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 • Hasta; İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 • Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

 • Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 • Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
 • Uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Görüş ve Öneri Bildirimi

 

İletişime Geç

+90 (256) 213 92 71

+90 (534) 521 18 47

Cumhuriyet Mah. Tevfik Fikret Cad. No: 12/A Efeler/AYDIN

Hafta İçi
Pazartesi - Cuma
Hafta Sonu
Cumartesi

Bizi Takip Edin

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Ederek Güncel Tedavilerimiz Hakkında Bilgi Sahibi Olabilirsiniz.